BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo

Regulaminy zamówień publicznych - pliki do pobrania.

1. Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO. 

ZARZĄDZENIE do pobrania w formacie pdf

REGULAMIN do pobrania w formacie pdf

 

2. Regulamin udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. 

Plik do pobrania w formacie pdf

 

3. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wskazanej w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych i  jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK”  sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie

REGULAMIN do pobrania w formacie pdf

Data stworzenia : 2013-12-17 09:36 Autor : Robert Mukowski Data publikacji : 2013-12-17 09:36 Osoba udostępniająca na stronie : Robert Mukowski Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-28 08:25 Osoba modyfikująca : Robert Mukowski