BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA DZIAŁU EKSPLOATACJI I BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO

Informacja o możliwości przesyłania drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz wezwań do zapłaty.

W związku z planowanym uruchomieniem systemu umożliwiającego przesyłanie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz wezwań do zapłaty, odbiorców zainteresowanych korzystaniem z tej funkcjonalności prosimy o odesłanie wypełnionego druku oświadczenia na adres e-mail: handlowy@ekowik.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres
MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo

Druk oświadczenia do pobrania w formacie pdf.

Gnieżdżewo - utrudnienia w dostawie wody.

Informujemy, że przerwy w dostawie wody w miejscowości Gnieżdżewo spowodowane są poborem wody przez Ochotniczą Straż Pożarną.

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Zarządu z Komendantem Straży Pożarnej celem rozwiązania powstałego problemu.

O wszelkich planowanych utrudnieniach w dostawie wody Spółka będzie informowała na stronie internetowej http://ekowik.nowybip.pl/ogloszenia

Za utrudnienia przepraszamy.

Awarie wewnętrznej instalacji wodociągowej w okresie zimowym.

W związku z częstymi w okresie zimowym awariami wewnętrznej instalacji wodociągowej, za której zabezpieczenie i utrzymanie odpowiadają właściciele nieruchomości, MPWiK “EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie prosi o jak najszybsze zgłaszanie Spółce informacji o wystąpieniu takich awarii. Reklamacje w zakresie wysokości opłat za odprowadzanie ścieków z nieruchomości, uzasadniane takimi awariami, będą mogły być uznawane przez Spółkę jedynie w przypadku potwierdzenia, przy udziale upoważnionych pracowników MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o., faktu wystąpienia ww. awarii oraz po wykluczeniu odprowadzania wód, wyciekłych w związku z awarią, za pomocą kanalizacji sanitarnej.

Faktury za pobór wody i odprowadzanie ścieków - m.Gnieżdżewo, Strzelno

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie informuje. że mieszkańcy Gnieżdżewa i Strzelna , którzy podpisali Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków , w celu otrzymania faktury mogą podawać stany wodomierzy telefonicznie ( tel. 58 6741566 wew. 2 ) lub osobiście w siedzibie Spółki we Władysławowie ul. Droga Chłapowska 21 pok. nr 112.

Odczyty liczników ogrodowych.

MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie informuje, że na terenie działalności Spółki stopniowo zostaje wprowadzany system zdalnego elektronicznego odczytu wodomierza głównego.

W związku z powyższym, w celu dokonania bieżącego rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej, prosimy Odbiorców posiadających liczniki ogrodowe o miesięczne podawanie stanów ww. liczników telefonicznie na numer 58 6741-566 wew. 2, lub drogą elektroniczną na adres handlowy@ekowik.com.pl

Z góry serdecznie dziękujemy. 

Jednocześnie informujemy, że raz na kwartał odbędzie się kontrola wodomierza ogrodowego przez pracownika Spółki.

Informacja dla mieszkanców w sprawie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Informacja dla mieszkanców w sprawie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
Pobierz plik w formacie pdf

Data stworzenia : 2013-12-17 09:37 Autor : Robert Mukowski Data publikacji : 2013-12-17 09:37 Osoba udostępniająca na stronie : Robert Mukowski Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-28 08:33 Osoba modyfikująca : Robert Mukowski