BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo

Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasta Władysławowa. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 10 lutego 2020 roku, poz.948)  pobierz plik w formacie pdf

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia. 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck. 

 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 poz. 1437) do pobrania

Druki i wnioski do pobrania

Druk oświadczenia o możliwości przesyłania drogą elektroniczną: faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, wezwań do zapłaty oraz powiadomień o zbliżającym się terminie płatności.

Wniosek o zamontowanie podlicznika (ogrodowego)

Wniosek o wydanie stanowiska w zakresie możliwości zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków​

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Wniosek o uzgodnienie projektu

Informacja o planowanym terminie rozpoczęcia robót

Informacja o zgłoszeniu wykonania robót

Druk reklamacji, procedura reklamacji

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

Data stworzenia : 2013-12-17 09:39 Autor : Robert Mukowski Data publikacji : 2013-12-17 09:39 Osoba udostępniająca na stronie : Robert Mukowski Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-28 08:25 Osoba modyfikująca : Robert Mukowski