Ekowik Władysławowo

Cena wody i ścieków - Gmina Puck - obowiązująca od 12.06.2018 r.

MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 04 czerwca 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Puck (dla Łebcz, Strzelno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Mieroszyno)

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Gminy Puck

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę na okres 3 lat dla Gminy Puck (dla Łebcz, Strzelno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Mieroszyno)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania taryf

cena netto

 za 1 m3 

w złotych

cena brutto

 za 1 m3 

w złotych

1

 

 

Wszyscy odbiorcy

 

 

Od 1 do 12 miesiąca

2,87

3,10

Od 13 do 24 miesiąca

3,02

3,27

Od 25 do 36 miesiąca

3,03

3,28

 

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków na okres 3 lat dla Gminy Puck (dla Łebcz, Strzelno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Mieroszyno)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania taryf

cena netto

 za 1 m3 

w złotych

cena brutto

 za 1 m3 

w złotych

1

 

 

Wszyscy odbiorcy

 

 

Od 1 do 12 miesiąca

8,79

9,50

Od 13 do 24 miesiąca

8,81

9,52

Od 25 do 36 miesiąca

8,95

9,67

 

Cena wody i ścieków - Gmina Jastarnia - obowiązująca od 12.06.2018 r.

MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 04 czerwca 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Jastarnia.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Gminy Jastarnia

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę na okres 3 lat dla Gminy Jastarnia

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania taryf

cena netto

 za 1 m3 

w złotych

cena brutto

 za 1 m3 

w złotych

1

 

 

Wszyscy odbiorcy

 

 

Od 1 do 12 miesiąca

3,09

3,34

Od 13 do 24 miesiąca

3,14

3,40

Od 25 do 36 miesiąca

3,19

3,45

 

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków na okres 3 lat dla Gminy Jastarnia

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania taryf

cena netto

 za 1 m3 

w złotych

cena brutto

 za 1 m3 

w złotych

1

 

 

Wszyscy odbiorcy

 

 

Od 1 do 12 miesiąca

8,72

9,42

Od 13 do 24 miesiąca

9,02

9,74

Od 25 do 36 miesiąca

9,05

9,78

 

Cena wody i ścieków - Gmina Władysławowo - obowiązująca od 26.05.2018 r.

MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 18 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Władysławowo.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Gminy Władysławowo

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę na okres 3 lat dla Gminy Władysławowo

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania taryf

cena netto

 za 1 m3

w złotych

cena brutto

 za 1 m3

w złotych

1

 

 

Wszyscy odbiorcy

 

 

Od 1 do 12 miesiąca

3,17

3,42

Od 13 do 24 miesiąca

3,22

3,48

Od 25 do 36 miesiąca

3,27

3,53

 

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków na okres 3 lat dla Gminy   Władysławowo

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania taryf

cena netto

 za 1 m3

w złotych

cena brutto

 za 1 m3

w złotych

1

 

 

Wszyscy odbiorcy

 

 

Od 1 do 12 miesiąca

9,23

9,97

Od 13 do 24 miesiąca

9,36

10,11

Od 25 do 36 miesiąca

9,43

10,19

 

Cena wody i ścieków

Na podstawie art. 24 ust.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pozn. zm.) Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z o.o. z siedzibą we Władysławowie, przy ul. Droga Chłapowska 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139035, podaje do publicznej wiadomości taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

- na obszarze Gminy Władysławowo

(obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2016 r.)

Wyszczególnienie Cena netto 
w zł
Podatek VAT 
(w %)
Cena brutto 
(w zł)
1 m3 wody 3,27 8 3,53
1 m3 ścieków 9,27 8 10,01

 

- na obszarze Gminy Jastarnia

(obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2017 r.)

Wyszczególnienie Cena netto 
w zł
Podatek VAT 
(w %)
Cena brutto 
(w zł)
1 m3 wody 3,27 8 3,53
1 m3 ścieków 8,31 8 8,97
 

 

- na obszarze sołectwa Mieroszyno, gm. Puck

(obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2016 r.)

Wyszczególnienie Cena netto 
w zł
Podatek VAT 
(w %)
Cena brutto 
(w zł)
1 m3 wody 3,27 8 3,53
1 m3 ścieków 9,13 8 9,86
 

 


Wszelkie wyjaśnienia dotyczące taryf można uzyskać w Dziale Handlowym w siedzibie Spółki w godz. 7:00-15:00 lub pod nr telefonu 58 674-15-66 centrala nr wewnętrzny 2.

Informacja o taryfach - Gmina Puck

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie zawiadamia,
iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180), od dnia 12.12.2017 r. zachowują moc obowiązującą przez okres 180 dni dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone uchwałami Nr XXVIII/121/16 i XXVIII/125/16 Rady Gminy Puck z dnia 24.11.2016 r., jak też wynikające z nich stawki opłat.

        Z taryfami można się zapoznać w biuletynie informacji publicznej Gminy Puck www.bip.gmina.puck.pl oraz MPWiK Sp. z o.o. www.ekowik.nowy bip.pl/ceny.

 

Pliki do pobrania:

Informacja

Uchwała nr XXVIII/125/16

Uchwała nr XXVIII/121/16

Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Do pobrania:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasta Władysławowa. 

pobierz plik w formacie pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasta Jastarnia. 

pobierz plik w formacie pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck. 

pobierz plik w formacie pdf

Cennik usług

Cennik usług MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 01 stycznia 2019 roku

Pobierz plik w formacie pdf