BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo

Regulaminy zamówień publicznych - pliki do pobrania.

1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości niższej od kwoty 130 000 zł przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie

ZARZĄDZENIE do pobrania w formacie pdf

REGULAMIN do pobrania w formacie pdf

 

2. Regulamin udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie

ZARZĄDZENIE do pobrania w formacie pdf

REGULAMIN do pobrania w formacie pdf

 

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO. 

ZARZĄDZENIE do pobrania w formacie pdf

REGULAMIN do pobrania w formacie pdf

 

Regulamin udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. 

Plik do pobrania w formacie pdf

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wskazanej w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych i  jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK”  sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie

REGULAMIN do pobrania w formacie pdf

Podmiot udostępniający informacje: BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo Data stworzenia : 2013-12-17 09:36 Autor : Robert Mukowski Data publikacji : 2013-12-17 09:36 Osoba udostępniająca na stronie : Robert Mukowski Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-27 10:19 Osoba modyfikująca : Robert Mukowski