BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo

Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Władysławowo: 

UCHWAŁA NR XXXIX/650/2021 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA
w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Władysławowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 20.10.2021r., poz.3727)
  pobierz plik w formacie pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Władysławowo 
pobierz plik w formacie pdf

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia. 

UCHWAŁA NR XXXVII/389/2021 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia
(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 28.12.2021r., poz.5146) pobierz plik w formacie pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia.
pobierz plik w formacie pdf

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck. 

 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 poz. 1437) do pobrania

Druki i wnioski do pobrania

Druk oświadczenia o możliwości przesyłania drogą elektroniczną: faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, wezwań do zapłaty oraz powiadomień o zbliżającym się terminie płatności.

Wniosek o zamontowanie podlicznika (ogrodowego)

Wniosek o wydanie stanowiska w zakresie możliwości zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków​

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Wniosek o uzgodnienie projektu

Informacja o planowanym terminie rozpoczęcia robót

Informacja o zgłoszeniu wykonania robót

Druk reklamacji, procedura reklamacji

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wniosek o udostępnienie poboru wody z hydrantu i umowa o dostawę wody z urządzeń wodociągowych za pomocą przystawki hydrantowej

Podmiot udostępniający informacje: BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo Data stworzenia : 2013-12-17 09:39 Autor : Robert Mukowski Data publikacji : 2013-12-17 09:39 Osoba udostępniająca na stronie : Robert Mukowski Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-26 12:45 Osoba modyfikująca : Robert Mukowski