BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo

Podstawy prawne działania

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" we Władysławowie jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona na podstawie Aktu założycielskiego w dniu 11 lipca 2002 roku. Akt Notarialny Repertorium A nr 4541/2002, sporządzony w Kancelarii Notariusza Krystyny Binkowskiej, Tomasza Binkowskiego S.C. Gdańsk ul. Grunwaldzka 71/73 m.10. 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w dniu 15.11.2002 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy w Gdyni w dniu 15.11.2002 roku pod numerem KRS 0000139035. 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

- zezwolenia udzielonego decyzją Zarządu Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie z 2002 r.

- zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Puck z 2015 r. 

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.534.000 złotych i dzieli się na 83.068 udziałów po 500 złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne. 

Udziałowcami Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Władysławowie są trzy gminy: 
- Gmina Władysławowo, 57 340 udziałów 
- Gmina Jastarnia, 11 080 udziałów 
- Gmina Puck, 14 648 udziałów 

Rada Nadzorcza

W Radzie Nadzorczej Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z o.o. we Władysławowie zasiadają:

  • Przewodniczący - Anita Karolak
  • Z-ca Przewodniczącego - Jakub Kudła
  • Członek - Jarosław Dettlaff
  • Członek - Martyna Janiak - Konkel
  • Członek - Joanna Majcher - Borkowska

,Zarząd

Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z o.o. we Władysławowie kieruje 1 osobowy Zarząd: 
Prezes Zarządu - Wiesława Karczewska 

Podmiot udostępniający informacje: BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo Data stworzenia : 2013-12-16 11:26 Autor : Robert Mukowski Data publikacji : 2013-12-16 11:26 Osoba udostępniająca na stronie : Robert Mukowski Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-02 07:51 Osoba modyfikująca : Robert Mukowski